Varainhankinta

Finnvera rahoittaa toimintaansa pääasiassa laskemalla liikkeeseen velkakirjoja Suomen valtion takaaman Euro Medium Term Note ­lainaohjelman (EMTN) alla.

Finnvera rahoittaa toimintaansa pääasiassa laskemalla liikkeeseen velkakirjoja Suomen valtion takaaman Euro Medium Term Note ­lainaohjelman (EMTN) alla. Lainoilla on sama luottoluokitus kuin Suomen valtiolla eli Aa1 Moody’silta ja AA+ Standard & Poor’silta.

Finnvera laski katsauskauden aikana liikkeeseen euro-, Yhdysvaltain dollari- ja Ruotsin kruunumääräisiä lainoja noin 2 miljardin euron arvosta. Toukokuussa 2017 Finnvera laski liikkeeseen vuonna 2032 erääntyvän 750 miljoonan euron määräisen lainan, joka on Finnveran tähän mennessä liikkeeseen laskemista lainoista pitkäaikaisin. Syyskuussa 2017 Finnvera laski liikkeeseen vuonna 2020 erääntyvän 1 miljardin dollarin määräisen lainan, joka on Finnveran tähän mennessä suurin dollarimääräinen laina.

Finnvera käyttää hankkimiaan varoja vientiluottojen ja pk­-yritysten rahoitukseen. Hankkimansa varat yhtiö muuntaa valuutan­ ja koronvaihtosopimuksilla joko euro-­ tai dollarimääräisiksi varojen lopullisen käyttötarkoituksen mukaan. Finnveran vuosittaisen varainhankinnan määrän arvioidaan lähivuosina olevan noin 2 miljardia euroa. Varainhankinnan määrä riippuu pääasiassa vientiluottojen kysynnästä ja voi siksi poiketa merkittävästi edellä esitetystä arviosta.