Tätä on Finnvera

Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö ja Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA). Täydennämme pankkien ja muiden rahoittajien tarjoamia rahoituspalveluita. Autamme suomalaisia yrityksiä menestymään ja vahvistamaan kilpailukykyään.

Strategia ja tavoitteet

Lue lisää

Finnveran rooli yhteiskunnassa

Lue lisää

Liiketoiminta

Lue lisää

Finnveran toimintaa ohjaavat yhtiötä koskeva lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset sekä Suomen valtion asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Luotonantoon tarvitsemansa varat Finnvera hankkii kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta.

Voimme osallistua rahoituksellamme hankkeisiin, joissa näemme menestymisen mahdollisuuksia. Tarjoamme rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Yksikään hyvä hanke tai investointi ei saa jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia.

”Yksikään hyvä hanke tai investointi ei saa jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia.”

Finnvera toimii vaikuttavasti

Visiomme on:

  • Rahoittamamme yritykset menestyvät! 
  • Asiakkaamme kasvavat ja kansainvälistyvät.
  • Olemme ketterä erityisrahoittaja.
  • Uudistumme rohkeasti.

Strategiamme kärki on vaikuttavuus. Meille vaikuttavuus tarkoittaa sitä, että pyrimme kohdentamaan valtaosan myöntämästämme rahoituksesta kasvaviin ja kansainvälisiin pk-yrityksiin. Huolehdimme siitä, että vienninrahoitusjärjestelmämme on kilpailukykyinen.

”Huolehdimme siitä, että vienninrahoitusjärjestelmämme on kilpailukykyinen.”

Vaikuttavuutemme peruspilarit ovat asiakaskokemus, osaava henkilöstö, kumppaniverkosto ja digitalisaatio sekä itsekannattavuus. Riskienhallinnalla pyrimme varmistamaan itsekannattavuuden pitkällä aikavälillä.