Rahoituspalvelut

Finnvera voi osallistua yritystoiminnan eri vaiheiden rahoittamiseen silloin, kun menestymisen edellytykset ovat olemassa. Meille on tärkeää varmistaa, etteivät kannattavat hankkeet kaadu rahoituksen puutteeseen. Niin aloittavat kuin kasvavat ja kansainvälisille markkinoille pyrkivät tai niillä jo toimivat yritykset voivat hakea meiltä lainaa tai takausta liiketoimintansa rahoittamiseen.

Liiketoiminnan aloittaminen

Finnvera voi olla mukana rahoittamassa yritystoiminnan alkuvaiheita lainoilla ja takauksilla silloin, kun liiketoiminnassa nähdään menestymisen mahdollisuuksia.

Finnveran alkutakaus auttaa alkavia tai alle kolme vuotta toiminnassa olleita yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin.

Liiketoiminnan voi aloittaa myös yritysostolla. Tarjoamme yritysjärjestelyissä lainoja ja takauksia kauppahinnan maksamiseen, investointeihin tai käyttöpääomaan.

Yrityksen elinkaari-kaavio
CASE

Alkutakaus helpottaa pankkirahoituksen järjestymistä

Finnveran alkutakaus auttaa yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Sen avulla esimerkiksi yrityksen perustaminen saattaa onnistua tilanteissa, joissa rahoitusta ei ilman alkutakausta pystyttäisi järjestämään.

Kilpailukyky ja kasvu

Kasvava ja kilpailukykyään vahvistava yritys voi hakea Finnveralta lainaa ja takauksia toimintansa kehittämiseen, investointeihin tai kasvuun.

Alle kolme vuotta toimineet yritykset voivat saada Finnveran alkutakauksen. Pidempään toiminnassa olleet yritykset voivat hakea muita Finnveran takauksia sekä lainoja.

Voimme myöntää kasvulainaa yli kolme vuotta toiminnassa olleiden pk- ja midcap-yritysten merkittävien kasvuhankkeiden ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen. Voimme myös merkitä yrityksen joukkovelkakirjalainaa yrityksen liikevaihdon ollessa enintään 300 miljoonaa euroa.

Lue lisää Finnveran lainoista ja takauksista sekä niiden käyttötarkoituksista ja myöntämisen ehdoista.

Myönnetyt lainat tuotteittain 2017

  Investointi- ja käyttöpääomalainat Yrittäjälainat Joukkovelkakirjalainat
Me 207,5 30,8 3,0

 

Myönnetyt takaukset tuotteittain 2017

  Investointi- ja käyttöpääomatakaukset Luotollisen tilin takaukset Toimitustakaukset Alkutakaukset
Me 290,2 133,5 78,7 37,5

 

kuva10

Kansainvälistyminen

Kansainvälisille markkinoille tähtäävä yritys voi hakea Finnveralta lainaa ja takauksia toimintansa laajentamiseen ulkomaille. 

Finnveran tarjoama kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen ja kansainvälistymistakaus ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamisen vakuudeksi. Käyttötarkoituksena voi olla esimerkiksi suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- ja osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvun rahoitus.

Finnvera tarjoaa yrityksille myös ratkaisuja vientikaupan maksuriskien kattamiseksi ja rahoitusongelmien helpottamiseksi. Vuonna 2017 Finnvera laajensi edelleen vientikauppoihin suunnattua tuotevalikoimaansa ja lanseerasi huhtikuussa 2017 alle kahden miljoonan euron, lyhyen maksuajan vientikauppoihin soveltuvan laskusaatavatakuun vuotta aiemmin markkinoille tuotujen vekselitakuun ja vientisaatavaluoton  rinnalle.

Vienti

Finnvera pyrkii turvaamaan suomalaisten yritysten kilpailukyvyn vientimarkkinoilla, jotta yrityksillä on tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Finnveran monipuolisesta vientitakuuvalikoimasta vientiyritykset ja rahoittajat löytävät ratkaisun vientikaupan maksuriskien kattamiseksi ja rahoitusongelmien helpottamiseksi.

Finnveran tytäryhtiö, Suomen Vientiluotto Oy, tarjoaa yhdessä Finnveran kanssa viejille ja rahoituslaitoksille kilpailukykyisiä viennin rahoituspalveluja, kuten vientiluottojen rahoitusta ja korontasausta. Viennin rahoituspalveluilla mahdollistetaan suomalaisia hyödyttäviä vientikauppoja ja suojaudutaan viennin riskeiltä.

Lisätietoa Finnveran vientitakuista ja niiden myöntämisen ehdoista sekä vientiluottojen rahoituksesta ja korontasauksesta voit lukea verkkosivuiltamme.

Palveluverkko

Finnvera palvelee asiakkaitaan verkossa ja 15 toimipisteessä eri puolilla Suomea. Lisäksi Finnveralla on edustustot Pietarissa ja Oslossa. Ne auttavat paikallisille markkinoille pyrkiviä ja siellä toimivia suomalaisyrityksiä.

Valtakunnallisesti toimiva kasvu- ja kansainvälistymistiimi palvelee kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä näiden rahoitustarpeissa. Suuryritykset-yksikön asiantuntijat työskentelevät Helsingissä ja palvelevat Suomessa toimivia suuria vientiyrityksiä sekä vastaavat Finnveran ulkomaisesta riskinotosta.

12 000

Finnveraan tulee lähes 12 000 uutta rahoitushakemusta vuodessa. Hakemuksista keskimäärin 80 % hyväksytään.

107 000 €

Keskimääräinen pk- ja midcap-rahoitus on noin 107 000 euroa.

15

Finnvera palvelee asiakkaitaan verkossa ja 15 toimipisteessä.