Liiketoiminta

Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Tavoitteena on siirtää rahoituksen painopistettä kasvaviin, kansainvälistyviin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin ja aloittaviin yrityksiin. Vuotta 2017 leimasi viennin rahoituksen kysynnän voimakas kasvu.

Finnvera mukana rahoittamassa risteilijätilausta yli 2,5 miljardilla eurolla

Royal Caribbean Cruises -varustamon alustilaus on Finnveran kaikkien aikojen suurin rahoitushanke. Paitsi että kyse on suurista rahoitus- ja vientihankkeista, ne ovat myös mittavia hankkeita työllisyyden edistämiseksi.

Lue lisää

Energia imee yritykset yhteen Vaasassa

Rahoitus on usein isossa roolissa vientikaupoista kilpailtaessa. Pohjanmaalle on syntynyt poikkeuksellinen yrityskeskittymä, jossa yritykset ruokkivat toinen toistaan kasvuun.

Lue lisää

Äänekosken biotuotetehdas on Keski-Suomen kasvun moottori

Vientitakuulakia muutettiin kolme vuotta sitten. Aikaisemmin Finnvera pystyi tukemaan suuryrityksiä ainoastaan myöntämällä vientiluottoja, joissa kohde oli ulkomailla. Nyt voimme olla mukana suuryritysten investoinneissa myös Suomessa.

Lue lisää

Kohokohdat 2017

  • Pk- ja midcap-rahoitusta myönnettiin 963 miljoonaa euroa.
  • Omistajanvaihdoskampanja jatkui. Finnvera oli mukana rahoittamassa lähes 1 000 yrityksen omistajanvaihdosta.
  • Pk-liiketoiminnan asiakastyytyväisyys sekä sidosryhmä- ja pankkityytyväisyys ylsivät kaikkien aikojen ennätykseen.
  • Viennin rahoituksen korotetut valtuudet otettiin käyttöön – rahoituksen kasvu jatkui ennustetusti voimakkaana.
  • Pienten vientikauppojen vauhditus jatkui uusilla tuotteilla.
  • Varainhankinnan määrä pysyi noin 2 miljardin euron vuositasolla.

Pk- ja midcap-rahoitus

Finnveran pk- ja midcap-rahoituksen 1,5 miljardin euron kysyntä oli vuonna 2017 edellisvuoden tasolla. Finnvera myönsi rahoitusta pk- ja midcap-yrityksille yhteensä 963 miljoonaa euroa, mikä on noin seitsemän prosenttia edellisvuotista vähemmän.

Finnveran pk-rahoituksen hieman alentuneita volyymejä selittää osaltaan se, että Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) korvaa tai täydentää Finnveran rahoitustarjontaa, ja suomalaisyritykset ovat löytäneet rahoituksen hyvin. Euroopan investointirahaston (EIR) pankeille takaamien luottojen määrä kasvoi, kuten myös Finnveran osatakaukset, joiden määrä nousi 61 miljoonaan euroon. ESIR-rahoituksen hyödyntäminen on hyvä esimerkki pk-rahoitusmahdollisuuksien monipuolistumisesta.

Finnvera sai pk- ja midcap-yrityksiltä yhteensä noin 18 700 rahoitushakemusta mukaan lukien muutoshakemukset. Hakemuksista uusia rahoitushakemuksia oli 11 800, joista noin 80 prosenttia sai myönteisen päätöksen. Rahoitushakemuksista hylättiin edellisvuotta hieman suurempi osuus. Valtaosa kielteisistä päätöksistä liittyi pieniin aloittaviin yrityksiin, joilla ei arvioitu olevan kannattavan toiminnan edellytyksiä.

Keskimääräinen pk- ja midcap-rahoitus ilman vientitakauksia ja -takuita on noin 107 000 euroa, mikä on vuoden 2016 tasolla.

Suomi on hyötynyt EU-yritysrahoituksesta eniten suhteessa väkilukuun

Suomalaiset yritykset ovat löytäneet hyvin tarjolla olevan EU-rahoituksen. Euroopan maista Suomi on hyötynyt Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) eniten suhteessa väkilukuun ja kuudenneksi eniten suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suomeen on tähän mennessä hyväksytty ESIR-rahoitusta 1,4 miljardia.

Lue lisää

Painopiste kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnveran tavoitteena on siirtää rahoituksen painopistettä kasvaviin, kansainvälistyviin, muutoshakuisiin yrityksiin ja omistajanvaihdoksiin aloittavien yritysten ohella. Tässä on onnistuttu hyvin. Edellä mainittujen yritysten osuus myönnetystä rahoituksesta on kasvanut, ja niin sanotuille vakiintuneille yrityksille myönnetyn rahoituksen suhteellinen osuus laski edellisvuoden 27 prosentista 20 prosenttiin.

Kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille myönnetyn rahoituksen osuus rahoituksesta oli noin 40 prosenttia (38 %) ja euromääräisesti 385 miljoonaa euroa. Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten investointiaktiivisuus kääntyi pitkän laskun jälkeen kasvuun vuoden 2016 kuluessa, ja sekä rahoitettujen hankkeiden kappalemäärä että rahoitettujen investointien määrä euroina jatkoi nousuaan vuonna 2017. Investointien euromääräinen osuus rahoitetuista kokonaishankkeista nousi 19 prosenttiin (17 %), ja kappalemääräisesti lähes joka viides rahoitettu hanke sisältää investointeja. Ohjelmistojen ja palvelukonseptien viennin kasvu näkyy myös investointien rakenteessa – aineettomien investointien osuus kasvaa trendinomaisesti. 

40 %

Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten osuus rahoituksesta oli 40 prosenttia.

121 Me

Finnvera oli mukana rahoittamassa lähes 1 000:ta omistajanvaihdosta yhteensä 121 miljoonalla eurolla.

30 %

Tavoitteena on kasvattaa viennin rahoituksen palveluja käyttävien yritysten määrää 30 prosentilla vuoteen 2021 mennessä.

Pk- ja midcap-yritysten kasvu- ja kansainvälistymishankkeisiin sekä yritysjärjestelyihin lanseeratun kasvulainan avulla toteutettiin vuoden 2017 aikana muun muassa onnistuneita yrityskauppoja, yritysjärjestelyitä ja ulkomaantoimintojen käynnistyksiä. Kasvulainan tunnettuutta on lisätty pankkien ja rahoitusneuvonantajien yhteistyön kautta. Tunnettuutta pyritään lisäämään edelleen vuoden 2018 aikana. Tämä on tärkeää, koska juniorilainamarkkina on Suomessa suhteellisen pieni ja kehittymätön.

Vientiin liittyviä takuita myönnettiin pk-yrityksille vuonna 2017 kaikkiaan 66 miljoonaa euroa, joka oli 14 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Strategisena tavoitteena on kasvattaa viennin rahoituksen palveluja käyttävien yritysten määrää 30 prosentilla vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteen edistämiseksi Finnvera ryhtyy kehittämään vuonna 2018 pk-yritysten viennin rahoituksen neuvontapalvelua. Neuvontapalvelujen rooli korostuu Finnveran toiminnassa, jatkona vuoden 2017 aikana aloitetulle EU-rahoituksen neuvontapalvelulle.

Suomen talouden näkymät vuodelle 2018 ovat hyvät. Kasvun jatkuessa oletamme pk- ja midcap-yritysten rahoituksen kysynnän ja myöntämisen pysyvän kuluvana vuonna vuoden 2017 tasolla.

Myönnetty pk- ja midcap-rahoitus toimialoittain 2017

  Teollisuus Liike-elämän palvelut Kauppa ja kuluttajapalvelut Matkailu Maaseutuelinkeinot
Me 524,8 171,4 130,2 57,3 12,7

 

Image

Uusi rahoitusmalli sinetöi yritysten liiton – Paloff Group sai vauhtia kasvulainasta ja yrityskaupasta

Kasvua hakevat pk-yritykset törmäävät säännöllisesti lasikattoihin, joiden läpäiseminen on vaikeaa. Ensimmäinen lasikatto tulee tutkitusti vastaan 1–1,5 miljoonan euron liikevaihdon kohdalla ja toinen lasikatto 4–5 miljoonassa. Finnveran kasvulaina pönkitti äskettäin perustetun Paloff Groupin omaa pääomaa. Yrityskauppa kasvatti yrityksen uudelle tasolle.

Lue lisää

Omistajanvaihdoksiin yhä näkyvämmin huomiota

Ohjelma yritysten omistajanvaihdosten edistämiseksi jatkui aktiivisena. Finnveralla on omistajanvaihdoksissa merkittävä rooli paitsi asiantuntijana myös rahoittajana: omistajanvaihdoksiin myönnettiin rahoitusta yhteensä 121 miljoonaa euroa, ja rahoituksella myötävaikutettiin 984 yrityksen omistuksenvaihdoksen toteutumiseen. Valtakunnallisesti määrät olivat lähes edellisvuoden tasolla.

Omistajanvaihdokset olivat vuoden aikana esillä yrittäjien ja elinkeinoelämän kumppaniverkostossa, ja viesti omistajanvaihdosten tärkeydestä yritysten kasvun vauhdittajina sai aiempaa enemmän näkyvyyttä. Finnveran arvion mukaan rahoitetuilla yrityskaupoilla säilytettiin tai luotiin yhteensä lähes 2 600 työpaikkaa, eli yrityskaupoilla on vaikutusta myös työllisyyteen.

Kampanja omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi jatkuu myös vuonna 2018, ja uskomme omistustenvaihdosten rahoituksen pysyvän edelleen korkealla tasolla.

Omistajanvaihdosten rahoitus

  2013 2014 2015 2016 2017
Omistajanvaihdosten rahoitus 107,9 87,6 116,5 140,9 121,3

 

CASE

Yrityskaupan rahoittaminen

Yrityskaupassa kannattaa aina ottaa jo aikaisessa vaiheessa yhteyttä rahoittajiin. Näin 500 000 euron yrityskauppa voi onnistua, kun ostajalla on omaa rahaa 25 000 euroa.

Asiakaskokemus korkealla tasolla

Vuoden 2016 lopulla käynnistynyttä jatkuvaa asiakaskokemuksen mittausta jatkettiin, ja kuukausittaiset pk- ja midcap-rahoituspalvelujen suositteluhalukkuudesta kertovat NPS-luvut (net promoter score) vaihtelivat välillä 53–70 keskiarvon ollessa 61. Tämä kertoo varsin korkeasta asiakastyytyväisyydestä. Keväällä 2017 toistimme laajan asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen, jonka NPS-tulokset olivat myös erittäin korkeat. Asiakasyritysten antama NPS oli 70, pankkien 65 ja sidosryhmien 81. Asiakastyytyväisyyden pohjana on vahva henkilöstötyytyväisyys, joka näkyi henkilöstötyytyväisyystutkimuksessa.

Aktiivisuus näkyi noin kuuden prosentin kasvuna omissa asiakas- ja sidosryhmätapaamisissamme, joita oli vuonna 2017 noin 4 500. Käynnistimme vuoden aikana myös laajemman asiakaskokemuksen kehittämishankkeen ja loimme asiakkuuspolitiikan, jossa määrittelimme Finnveran keskeiset asiakasryhmät ja niiden palvelutavat. Pyrimme lisäämään asiakaskohtaamisten määrää myös muulloin kuin rahoitushakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tavoitteenamme on sujuvoittaa asiointia ottamalla käyttöön uusia rahoitusratkaisuja yhdessä pankkien kanssa ja lisäämällä muun muassa sähköisiä palveluja asiakkaillemme. Vuoden 2017 lopulla uutena asiakasyhteydenottokanavana lanseerattiin chat.

Uskomme, että lisääntynyt aktiivisuus ja aloitetut kehittämistoimet näkyvät korkeina NPS-lukuina jatkossakin.

Team Finland -palvelumallin koordinointia Finnverassa tiivistettiin, ja vuoden aikana Finnvera teki verkoston puitteissa 60 palveluehdotusta. Tavoitteena on edistää pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja palvelujen saantia ja löydettävyyttä.

kuva14

Viennin rahoitus

Finnveran viennin rahoituksen valtuuksia korotettiin vuoden 2017 alusta lukien, ja enimmäismäärien nosto osoitti vuoden kuluessa tarpeellisuutensa. Viennin rahoituksen kysyntä kasvoi odotetusti, ja Finnvera myönsi vientitakuita ja erityistakauksia 7,5 miljardia euroa eli lähes 80 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös vientiluottojen tarjonta kasvoi merkittävästi: Finnvera tarjosi vientiluottoja 6,6 miljardia euroa.

Vientitakuulaitoksena Finnveralla on iso rooli rahoitushankkeissa maksuaikojen ollessa pitkiä, ja joustavien rahoitusratkaisujen merkitys korostuu vientikauppaneuvotteluissa. Finnvera kehitti yhteistyötä muiden maiden vientitakuulaitosten kanssa ja oli toteuttamassa ensimmäistä vientitakuulaitosten yhteistä rahoitusta Export Development Canadan (EDC) kanssa Nokian verkkolaitetoimituksissa teleoperaattori Verizonille Pohjois-Amerikkaan. Telesektorilla noin 1,3 miljardin euron rahoitus on suurin, jossa Finnvera on ollut mukana.

Voimaan tulleet vientitakuut alueittain 2017

  Pohjois-Amerikka Aasia Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka Etelä- ja Keski-Amerikka Muu Eurooppa Saharan eteläpuolinen Afrikka EU-maat
Me 5129,5 455,4 362,6 208,5 176,6 114,6 70,8

 

Voimaan tulleet vientitakuut toimialoittain 2017

  Varustamot Tietoliikenne Voimantuotanto Metsäteollisuus Kaivos ja metalli Muut
Me 3676,3 1883,3 305,9 241,7 17,2 393,7

 

Suurimmat vastuumaat 31.12.2017

  Yhdysvallat Saksa Venäjä Brasilia Espanja Uruguay Saudi-Arabia Indonesia Turkki Kuwait
Tarjous 2392,5 532,0 265,4 3,0 9,2 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0
Voimassa 8421,1 2423,0 1026,8 1154,6 976,9 476,8 437,5 375,3 358,6 301,9

 

Finnveran viennin rahoitus on keskittynyt erityisesti kolmelle toimialalle: tietoliikenne-, varustamo- ja telakka- sekä metsäteollisuuteen. Euromääräisesti kysyntä oli vuonna 2017 vilkkainta alus- ja teletoimialoilla. Uutta rahoituskysyntää kohdistui muun muassa energiasektorilla Argentiinaan ja telealalla Nigeriaan.

Vaikuttavuus näkyy viejäyrityksissä ja alihankintaverkostossa

Mittavat laivatilaukset kohdistuivat Yhdysvaltoihin, ja Finnvera oli mukana rahoittamassa Royal Caribbean Cruises -varustamon risteilijätilausta yli 2,5 miljardilla eurolla. Kyse on suurimmasta alusrahoituksesta, jossa Finnvera on koskaan ollut mukana. Samalla se on Finnveran historian suurin yksittäinen rahoitushanke. Paitsi että kyse on suurista rahoitus- ja vientihankkeista, niillä on merkittäviä työllisyysvaikutuksia viejäyrityksessä ja alihankintaverkostossa. Tämä antaa monelle meriklusteriin kuuluvalle yritykselle mahdollisuuden investoida ja suunnitella toimintaansa pitkäjänteisesti. Finnvera oli myös mukana rahoituksessa, joka mahdollisti merkittävän nosturi-investoinnin Meyer Turun telakalle.

Finnvera on mukana Suomen vientiteollisuuden keskeisillä toimialoilla toimivien yritysten rahoittamisessa koko arvoketjun osalta. Erinomainen esimerkki suuryritysten laajavaikutuksisista investoinneista on myös vuonna 2017 käyttöönotettu Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas. Samoin Pohjanmaan energiaklusterin yritykset hyötyvät veturiyritysten vientikaupoista.

Ostajaluotos-kaavio

Riskienhallinta korkealla tasolla

Finnveran riskienhallintaan kohdistui aiempaa suurempi mielenkiinto kasvaneiden rahoitusvaltuuksien myötä. Työ- ja elinkeinoministeriö teetti julkisten vientiluottojen ja -takuiden kysynnän ja vastuiden kasvusta sekä sen aiheuttamasta riskistä valtiontaloudelle arvioinnin, jonka teki ulkopuolinen ja riippumaton kansainvälinen tutkijaryhmä. Maaliskuussa julkaistu arvio toteaa, että Suomen elinkeinorakenteen vuoksi vienti keskittyy vahvasti muutamalle toimialalle, mikä korostaa Finnveran riskinhallintajärjestelmän merkitystä. Raportin mukaan Finnveran Suomessa toteuttama vienninrahoitusjärjestelmä ja riskienhallinta on kansainvälisesti vertaillen korkealla tasolla.

Kehitämme riskienhallintaamme jatkuvasti. Osana yhtiön riskienhallintastrategiaa Finnvera uudisti vientitakuutoiminnan portfoliojälleenvakuutuksensa. Uudelleen neuvoteltu, aiempaa laajempi portfoliojälleenvakuutus astui voimaan heinäkuun alusta ja on räätälöity siten, että se huomioi viennin rahoituksen erityispiirteet. Jälleenvakuutuksilla Finnvera varautuu kasvaneisiin vastuisiin ja pyrkii lieventämään erityisesti toimialakeskittymistä johtuvia riskejä. Panostamme jatkossa voimakkaasti jälleenvakuuttamiseen ja muihin riskinsiirtomenetelmiin.

Yhteistyötä ja aktiivisuutta sidosryhmien suuntaan

Riskien lieventämiseen liittyy myös aktiivinen yhteistyö muiden maiden vientitakuulaitosten kanssa. Vuonna 2017 toteutettiin hankkeita, joissa globaalisti toimivien suomalaisen vientiyritysten ostajarahoitukseen osallistui takuulaitoksia eri maista Finnveran rinnalla.

Suuryritykset-yksikkö jatkoi suomalaisten vientiyritysten asiakkaiden tapaamisia, ja tapasi aktiivisesti sekä viejäasiakkaita että viennin kotimaisia ja ulkomaisia rahoittajia tavoitteenaan auttaa suomalaisia viejäyrityksiä solmimaan kauppasopimuksia. Tavoitteena on säilyttää saavutettu korkea asiakastyytyväisyyden taso jatkossakin.

Pienten vientikauppojen vauhditus jatkui uusilla tuotteilla

Finnvera on edistänyt pienten vientikauppojen rahoitusta keskittymällä kaupanrahoitusinstrumenttien kehittämiseen. Finnvera otti vuonna 2017 uutena tuotteena käyttöön laskusaatavatakuun edellisvuonna markkinoille tuodun vekselitakuun rinnalle. Tuotteet painottuvat alle 2 miljoonan euron kauppoihin. Vekselitakuu sopii yksittäisiin pääomatavarakauppoihin, laskusaatavatakuu puolestaan lyhyen maksuajan jatkuvaan vientiin. Molempien hyöty viejille on se, että viejä saa vientikaupastaan maksun käteisehdoin, kun pankki diskonttaa vekselin tai laskusaatavan Finnveran kantaessa ostajaan liittyvän luottoriskin. 

Koko potentiaalia uusissa tuotteissa ei ole vielä nähty, mutta kappale- ja euromäärän odotetaan pysyvän melko rajattuna. Uusillakin kaupanrahoitustuotteilla on kuitenkin merkitystä, sillä yksittäiset kaupat voivat olla suomalaiselle vientiyritykselle merkittäviä.

Finnveran perinteiset kaupanrahoitustuotteet ovat viejälle myönnettävä luottovakuutus ostajariskin varalta sekä pankille myönnettävä remburssitakuu.

Remburssitakuissa Finnvera kantaa ulkomaisiin remburssin avaajapankkeihin liittyviä riskejä silloin, kun rembursseja vahvistavat pankit tarvitsevat riskinjakoa. Remburssitakuiden kärkimaat olivat Vietnam, Algeria, Nepal ja Bangladesh, Nigeria, Indonesia ja Iran.

Luottovakuutukseen on pitkään liittynyt Finnveran rooli Venäjän-kaupan mahdollistajana: noin kolmannes myönnetyistä luottorajoista vuonna 2017 liittyi venäläisiin ostajiin. Kappalemääräisesti luottovakuutuksen kärkimaat ovat Venäjä, Turkki, Ecuador, Ukraina, Uzbekistan ja Valko-Venäjä. 

Luottovakuutuksessa ja remburssitakuillaan Finnvera täydentää yksityisiä markkinoita ja on mukana pääasiassa poliittisen riskin maihin suuntautuvissa kaupoissa; yksityiset luottovakuuttajat ja pankit hoitavat läntisten teollisuusmaiden riskinoton.

Vientiluottojen rahoitusta yhteistyössä pankkien kanssa

Vientiluottojen rahoitus helpottaa suomalaisia pääomatavaroita ostavien ulkomaisten asiakkaiden rahoitusjärjestelyjä. Pankeilla on vientikauppojen rahoituksen järjestämisessä keskeinen tehtävä: ostajan valitsema pankki järjestää asiakkaalle pitkäaikaisen OECD-ehtoisen vientiluoton. Pankki neuvottelee Finnveran ja sen tytäryhtiön Suomen Vientiluotto Oy:n ehdot täyttävän luottosopimuksen ja hallinnoi luottoa. Järjestelyssä pankki siirtää vientiluoton Suomen Vientiluoton rahoitettavaksi. Rahoituksen edellytyksenä on aina Finnveran ostajaluottotakuu.

Uutena rahoitusinstrumenttina Finnvera solmi vuonna 2017 ensimmäisen jälleenrahoitustakuujärjestelyn kanadalaisen TD Securitiesin ja ranskalaispankki Natixisin kanssa. Institutionaaliselle sijoittajalle tai luottolaitokselle myönnettävällä Finnveran jälleenrahoitustakuulla voidaan monipuolistaa viennin rahoituksen varainhankintaa. Se on vaihtoehtoinen tapa rahoittaa vientiluottoja Finnveran tytäryhtiön Suomen Vientiluoton tarjoaman rahoituksen sijasta tai sen rinnalla.

Image CASE

Finnvera solmi ensimmäisen jälleenrahoitustakuujärjestelyn TD Securitiesin ja Natixisin kanssa

Finnvera on solminut ensimmäisen jälleenrahoitustakuusopimuksen kanadalaisen rahoituslaitoksen TD Securitiesin kanssa. TD Securities jälleenrahoittaa noin 85 miljoonaa dollaria 200 miljoonan dollarin ostajaluotosta, jonka ranskalaispankki Natixis on järjestänyt Finnveran takuulla Nokian vientitoimitusten rahoittamiseksi.

Lue lisää

Kansainvälistä yhteistyötä

Vientitakuutoimintaa sääntelee joukko kansainvälisiä säädöksiä ja sopimuksia, joiden avulla pyritään hillitsemään vientiluottoehdoilla käytävää kilpailua. Näiden pelisääntöjen noudattaminen ja kehittäminen edellyttävät Finnveralta tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Ostajarahoitus järjestyi vientitakuulaitosten yhteistyönä

Finnvera edisti Nokian verkkolaitetoimituksia maailman johtaviin teleoperaattoreihin kuuluvalle Verizonille tarjoamalla ostajaluottorahoituksen ja vientitakuun.

Lue lisää

Riskeiltä suojautuminen kuuluu vientitakuutoimintaan

Finnvera varautuu kasvaneisiin vastuisiin jälleenvakuutuksilla ja pyrkii lieventämään erityisesti toimialakeskittymistä johtuvia riskejä.

Lue lisää

Rahoitus ja vientitakuu ratkaisivat murskaintilauksen Omaniin

Finnveran tarjoama takuu ja Nordean tarjoama rahoitus varmistivat Metsolle tilauksen Omaniin, mihin Metso toimittaa murskaus- ja seulontalaitoksen paikalliselle sementtiyritykselle Al Tasnimille.

Lue lisää