Asiakkaat

Finnveran asiakkaita ovat suomalaiset mikroyritykset ja kotimarkkinoilla toimivat tai kansainvälistymällä kasvua hakevat pk-yritykset. Asiakkaitamme ovat myös suomalaiset vientikauppaa harjoittavat suuryritykset, näiden ulkomaiset ostaja-asiakkaat sekä kotimaiset ja ulkomaiset viennin rahoittajapankit. Asiakasmäärämme oli vuoden 2017 lopussa 27 300.

89 %

Mikroyritysten osuus asiakkaista säilyi korkeana lähes 90 prosentissa.

11 %

Vuonna 2017 muita pk- ja midcap-yrityksiä oli asiakkaistamme 11 prosenttia.

0,5 %

Suuryrityksiä oli asiakkaistamme 0,5 prosenttia.

Mikroyritykset

Asiakkaistamme 89 prosenttia oli mikroyrityksiä. Asiakasvaihtuvuus on nopeinta pienrahoituksessa, jossa rahoitusmäärät ovat pienimmät ja asiakkaiden rahoitustarpeet yleensä kertaluonteisia.

Image CASE

Alkutakaus mahdollisti kasvun – Uuden rahoitusmallin suosio kasvaa

Garden Living Oy:n luova johtaja Eva Wuite kertoo alkutakauksen auttaneen yritystä kasvamaan. Kasvu nykyisiin mittasuhteisiin ei olisi ollut mahdollista ilman alkutakausta. –Teimme paljon suuria investointeja, joihin tarvitsimme rahoitusta. Tarvitsimme myös myymälän, laajemman varaston, myymälän irtaimiston sekä muun muassa markkinointibudjetin, hän kertoo.

Lue lisää

Muut pk- ja midcap-yritykset

11 prosenttia asiakkaistamme oli muita pk- ja midcap-yrityksiä. Vuonna 2016 saadun mandaatin myötä asiakaskuntamme on kasvanut myös pk-yrityksiä suuremmilla midcap-yrityksillä. Yli kolme vuotta toimineet midcap-yritykset voivat hakea Finnveralta kasvulainaa kasvu- ja kansainvälistymishankkeisiinsa.

CASE

Yritysostot tukevat orgaanista kasvua

Vuonna 2002 perustettu Elcoline Group Oy on kehittynyt 15 vuodessa yli 100 hengen yritykseksi ja toimii nyt ympäri maailmaa. Yritys on kasvattanut kokoluokkaansa myös strategisilla yrityskaupoilla. –Lähdimme yrittäjiksi ihan pystymetsästä, ja yhtiömuodoksikin valittiin kommandiittiyhtiö, sillä rahat eivät riittäneet osakeyhtiön alkupääomaan, perustaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja Jere Räisänen muistelee.

Lue lisää

Suuryritykset

Suuryrityksiä asiakkaistamme oli 0,5 prosenttia, mutta niiden osuus rahoituksesta on suuri. Vuonna 2017 vienninrahoituspalvelujen kysyntä nousi ennätyksellisen korkealle. Viennin rahoituksella mahdollistetaan vientikauppoja ja suojaudutaan niihin liittyviltä riskeiltä. Pienempien vientikauppojen vauhdittamista jatkettiin uusilla tuotteilla. Vuonna 2017 lanseerattu laskusaatavatakuu on suunnattu pankeille, jotka rahoittavat viejien saatavia. Mitä enemmän kauppoja suomalaiset vientiyritykset saavat, sitä paremmin Suomen talous voi.  

Image CASE

Iso verkosto varmistaa laivan rakentamisen

Suomeen on syntynyt maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen meriteollisuuden klusteri, johon kuuluu jopa 3 000 yritystä. Yksi miljardiluokan laivakauppa poksauttaa kuohujuomapullot auki muuallakin kuin pelkästään Turun telakalla. Jättiristeilijän suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuu useita veturiyrityksiä ja satoja alihankkijoita ympäri Suomea. Konecranes toimittaa jättimäisen nosturin telakalle, turkulaisyritys NIT puolestaan suunnittelee laivoihin sisustuksia. Finnveran aluejohtaja Seija Pelkonen sanoo, että meriklusterin menestys heijastuu koko Suomeen ja satoihin yrityksiin ja näkyy rahoituksen kysynnässä.

Lue lisää