Sidosryhmäyhteistyö

Finnveran toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää sidosryhmien tarpeita ja näkemyksiä ja että sidosryhmien kanssa ollaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Sidosryhmäyhteistyö onkin yksi Finnveran neljästä yritysvastuun kattoteemasta.  

Maailmankaupan riskien suojaaminen tukee talouskasvua

Maailmankaupan riskejä vakuuttavat toimijat suhtautuvat optimistisesti kasvuun lisääntyvistä kaupan riskeistä ja poliittisesta epävarmuudesta huolimatta.

Lue lisää

The Montreal Group: Innovatiiviset tuotteet ja palvelut tärkeitä pk-yrityksille

Ympäristöystävällinen rahoitus, innovatiiviset tuotteet ja palvelut sekä online-palvelut ja digitalisaatio ovat kansainvälisestikin tärkeitä teemoja pienille ja keskisuurille yrityksille. Teemoista keskusteltiin kesäkuussa Helsingissä, kun Finnvera isännöi The Montreal Groupin vuosikokousta.

Lue lisää

Viemässä pk-rahoitusta uudelle tasolle

Olemme varmoja siitä, että seuraava megatrendi julkisessa pk-rahoituksessa on yhteistyön lisääntyminen toimintojen keskittymisen sijasta. Kysymys kuuluu, miten yhdistämme voimamme kumppaniorganisaatioidemme kanssa, jotta voimme palvella pk-yrityksiä paremmin.

Lue lisää

Finnveran tärkeimmät sidosryhmät ovat asiakkaat, pankit, kotimaiset ja kansainväliset järjestöt, henkilöstö, omistajat ja yhteistyökumppanit, joihin lukeutuvat myös muut Team Finland -organisaatiot.

Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoittaja, jota ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käydään aktiivista dialogia, ja yhteistyötä tehdään tiiviisti myös ulko- ja valtiovarainministeriöiden kanssa.

Yhtiö, niin johto kuin aluetasokin, tapaa kotimaisia sidosryhmiään aktiivisesti. Lisäksi Finnvera osallistuu ulkomailla oman toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön.

Aktiivinen sidosryhmävuorovaikutus vuonna 2017 

Asiakkaat ikoni

Asiakkaat

Finnveralle on erittäin tärkeää ymmärtää asiakkaiden tarpeita. Asiakas- ja sidosryhmäkyselyn lisäksi asiakkaiden tyytyväisyyttä seurataan myös asiakaskokemusmittauksella.

Asiakas- ja sidosryhmäkysely

Vuoden 2017 asiakas- ja sidosryhmäkyselyssä Finnveran toiminnasta antoi näkemyksensä 1 950 vastaajaa. Kyselyssä selvitetään asiakkaiden tyytyväisyyttä Finnveran toimintaan ja palveluun, heidän mielikuviaan ja näkemyksiään toiminnan merkityksestä sekä kokemuksia Finnveran eri palvelukanavista.

Eri kohderyhmien net promoter score (NPS) -indeksiluvut olivat erinomaisella tasolla, jopa yli 80, mikä osoittaa, että sidosryhmät ovat erittäin halukkaita suosittelemaan Finnveraa ja sen palveluita. Paikallisten kotimarkkinayritysten NPS-indeksi oli muita sidosryhmiä alhaisemmalla tasolla, mutta sekin kuitenkin hyvällä tasolla.

Palveluiden tuottamisen hyödyn arvioitiin olevan samalla hyvällä tasolla kuin aikaisemmin. Positiivisimman arvion aktiivisuudesta ja ratkaisuhakuisuudesta Finnvera sai suuryritysten rahoitusasiakkailta.

Asiakaskokemusmittaus

Asiakaskokemusmittauksessa asiakkaiden tyytyväisyyttä mitataan joko heti ensitapaamisen tai luottopäätöksen saamisen jälkeen. Mittauksen tavoitetulokseksi on asetettu erinomainen 55, jonka tulokset ylittivät.

Asiakkaiden ja yhtiön välisenä vuorovaikutuskanavana toimivat Finnveran neuvottelukunta ja viennin rahoituksen neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa tuli vuoden 2017 aikana esille pk-yritysten tarve vientikauppojen rahoitusriskeiltä suojautumiseen, ja tähän tarpeeseen Finnvera on vastaamassa vuoden 2018 aikana.

Jokapäiväinen keskustelu asiakkaiden kanssa on avointa ja monipuolista. Kanavia ovat esimerkiksi verkkosivut, sosiaalinen media, uutiskirje ja sidosryhmälehti.

Pankit ikoni

Pankit

Pankit ovat Finnveralle tärkeitä yhteistyökumppaneita, sillä rahoitusratkaisuja tarjotaan asiakkaille lähes aina yhteistyössä pankin kanssa. Pankkien kanssa tavoitteena on toimia aktiivisena ja johdonmukaisena kanssarahoittajana rahoitusmarkkinoita täydentäen.

Yhteistyö pankkien kanssa jatkui vuonna 2017 tiiviinä Finnveran alueverkostossa. Asiakastyön lisäksi pankkien kanssa tehtiin yhteistyötä eri teemoilla tapahtumissa, webinaareissa ja tilaisuuksissa – esimerkiksi omistajanvaihdosten rahoittamisessa. Myös viestinnällistä yhteistyötä pankkien kanssa edistettiin yritysten rahoitusmahdollisuuksien esille tuomisessa.

CASE

Alkutakaus helpottaa pankkirahoituksen järjestymistä

Finnveran alkutakaus auttaa yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. OP Etelä-Karjalan yritysneuvoja Päivi Karhumäki kertoo alkutakauksesta ja omista kokemuksistaan takauksen hyödyntämisessä paikallisten yritysten rahoituksessa.

Lue lisää
Kotimaiset järjestöt ikoni

Kotimaiset järjestöt ja yhteistyökumppanit

Kotimaiset järjestöt edistävät Finnveran tunnettuutta, asiakashankintaa ja rahoituksen kysyntää. Järjestöihin kuuluvat muuan muassa Suomen Yrittäjät, Kauppakamari ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Niiden kautta Finnvera saa myös tietoa eri asiakasryhmien tilanteesta, ja vuoropuhelua käydään jatkuvasti yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Vuonna 2017 näkyvänä kampanjana jatkui yritysten omistajanvaihdosten vauhdittaminen yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Pk-yritysten kansainvälistyminen ja vientikauppa olivat puolestaan esillä Team Finland -yhteistyössä järjestetyllä Pk-yritykset maailmalle -kiertueella.

Yhteistyökumppanien avulla asiakasyrityksille tarjotaan kokonaisvaltaista palvelua moneen eri tarpeeseen. Team Finlandin kautta kasvua tai kansainvälistymistä tavoitteleva yritys saa kaiken tarvitsemansa julkisen palvelun niin rahoituksen, tukien kuin neuvonannon osalta. Yhteisiä Team Finland -palveluehdotuksia yrityksille tehtiin 320 kappaletta vuonna 2017.

Yhteisiä tapahtumia vuonna 2017

  • Kasvu Open -yrityskilpailu yhteistyössä eri yritysten ja järjestöjen kanssa. Kyseessä on Suomen suurin yritysten kasvun sparrausohjelma, joka tukee pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä maksutta eri toimialoilla ympäri Suomen.
  • Omistajanvaihdoskonferenssi muun muassa Suomen Yrittäjien ja Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa.
  • Yrittäjäpäivät ja Kunnallisjohdon seminaari yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa.
  • Pk-yritykset maailmalle -kiertue 10 paikkakunnalla Team Finlandin, Suomen Yrittäjien ja Kauppakamarin kanssa.
CASE

Sawosta maailmalle: Savon vientiyritykset lisäävät panostuksia kansainvälistymiseen ja innovaatioihin

Team Finland- toimijat Finnvera, Finpro, Tekes ja Ulkoministeriö kumppaneineen ovat mukana 1.6.2017 Kuopiossa järjestettävässä Sawosta maailmalle -tapahtumassa, joka keskittyy yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuun.

Lue lisää
Kansainväliset järjestöt ja yhteistyö ikoni

Kansainväliset järjestöt ja yhteistyö

Vuoropuhelu kansainvälisten järjestöjen kanssa tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua, jakaa asiantuntemusta ja tuoda Suomen näkemyksiä päätöksentekoon.

Finnvera osallistuu työ- ja elinkeinoministeriön kautta oman toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa OECD:ssä ja EU:ssa, valtiollisten velkojien yhteisessä Pariisin klubissa, eurooppalaisten pk-rahoituslaitosten NEFI-verkostossa, The Montreal Groupissa sekä vientitakuulaitosten kansainvälisessä yhteistyöjärjestössä Bernin Unionissa, jonka presidenttinä toimii Finnveran varatoimitusjohtaja Topi Vesteri.

Kv-asiain päällikkö Pekka Karkovirta toimi OECD:n vientiluottosopimusta koskevien neuvottelujen puheenjohtajana vuonna 2017.

Pohjoismaisten vientitakuulaitosten kesken tehdään myös yhteistyötä: johtajien lisäksi asiantuntijatyöryhmät tapaavat kerran vuodessa.

Lisätietoa Finnveran kansainvälisestä yhteistyöstä.