Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Helsingissä 19. päivänä helmikuuta 2018

 

Pentti Hakkarainen                       Pekka Timonen

Terhi Järvikare                              Kirsi Komi

Ritva Laukkanen                           Pirkko Rantanen-Kervinen

Antti Zitting

 

Pauli Heikkilä
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 19. päivänä helmikuuta 2018

KPMG Oy Ab

Juha-Pekka Mylén
KHT