Oman pääoman muutoslaskelma
(1 000 e) 1.1. Pääomalainojen saadut anteeksiannot Tilikauden tulos
1
Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos
1
Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen määrittäminen
1
Muutokset määräysvallattomien omistajien omistusosuuksissa
2
Siirto rahastoihin Muu muutos omassa pääomassa
3
31.12.
Konsernin oma pääoma 2017              
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma              
Osakepääoma 196 605               196 605
Ylikurssirahasto 51 036               51 036
Käyvän arvon rahasto 3 488     1 046         4 534
Kotimaan toiminnan rahasto 154 550           59 184   213 734
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 668 440           19 241   687 681
Pääomasijoitustoiminnan rahasto 15 252             15 252
Voittovarat 117 084   106 593   151   -78 425   145 403
Yhteensä 1 206 455   106 593 1 046 151   0   1 314 245
Määräysvallattomien omistajien osuus 906         -906     0
Oma pääoma yhteensä 1 207 362 0 106 593 1 046 151 -906 0 0 1 314 245
                   
Konsernin oma pääoma 2016              
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma              
Osakepääoma 196 605               196 605
Ylikurssirahasto 51 036               51 036
Käyvän arvon rahasto -2 202     5 690         3 488
Kotimaan toiminnan rahasto 135 879           18 671   154 550
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 536 064           132 375   668 440
Pääomasijoitustoiminnan rahasto 16 569           -1 317   15 252
Voittovarat 4 182 896 13 911 70 253   -144   -151 045 1 214 117 084
Yhteensä 1 116 848 13 911 70 253 5 690 -144   -1 317 1 214 1 206 456
Määräysvallattomien omistajien osuus 4 227         -3 321     906
Oma pääoma yhteensä 1 121 075 13 911 70 253 5 690 -144 -3 321 -1 317 1 214 1 207 362
             
Emoyhtiön oma pääoma 2017                  
Osakepääoma 196 605               196 605
Ylikurssirahasto 51 036               51 036
Käyvän arvon rahasto 3 323     1 019         4 342
Kotimaan toiminnan rahasto 154 550           59 184   213 734
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 668 440           19 241   687 681
Pääomasijoitustoiminnan rahasto 15 252           0   15 252
Voittovarat 78 929 0 98 260   151   -78 425   98 915
Oma pääoma yhteensä 1 168 135 0 98 260 1 019 151   0 0 1 267 565
                   
Emoyhtiön oma pääoma 2016                  
Osakepääoma 196 605               196 605
Ylikurssirahasto 51 036               51 036
Käyvän arvon rahasto -2 304     5 628         3 323
Kotimaan toiminnan rahasto 135 880           18 671   154 550
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 536 064         132 375   668 440
Pääomasijoitustoiminnan rahasto 16 570           -1 317   15 252
Voittovarat 151 550 13 911 64 659   -144   -151 046   78 928
Oma pääoma yhteensä 1 085 400 13 911 64 659 5 628 -144   -1 317 0 1 168 135
 
1 Erä sisältyy tilikauden laajaan tulokseen, joka on konsernissa 107 789 teur (75 760 teur) ja emoyhtiössä 99 429 teur (70 142 teur).
2 Vuoden 2017 aikana Finnvera Oyj lunasti loput määräysvallattomat osakkeet EAKR-Aloitusrahasto Oy:stä. Vertailuvuonna 2016 konsernissa määräysvallattomien omistajien osuus pieneni 3 321 teur:lla johtuen Aloitusrahasto Vera Oy:n myynnistä konsernin ulkopuolelle.
3 Muu muutos omassa pääomassa: vuoden 2016 tilinpäätökseen sisältyy konsernin oman pääomaan tehty oikaisu yhteensä 1 214 teur.
4 Vuoden 2016 konsernin tilikauden tulos on voitto emoyrityksen omistajille, josta määräysvallattomien omistajien osuus on 39 teur.