Hallituksen esitys tilikauden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiön tilivuoden voitto oli 98 259 985,85 euroa.

Hallitus esittää, että valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 4 §:n perusteella voittovarat siirretään vapaan oman pääoman rahastoihin seuraavasti:

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan osuus 67 992 505,12 euroa.

Kotimaan toiminnan rahastoon kotimaan toiminnan osuus 30 267 480,73 euroa.

Lisäksi tilikaudella on kirjattu suoraan voittovaroihin etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen arvostamisesta johtuva erä 150 533,00 euroa, jotka esitetään siirrettävän kotimaan toiminnan rahastoon.

Kotimaan toiminnan rahastoon siirrettävät suoraan voittovaroihin kirjatut erät yhteensä 150 533,00 euroa.