Hallintoneuvoston lausunto

Olemme tutustuneet Finnvera Oyj:n tilinpäätökseen konsernitilinpäätöksineen ajalla 1.1.–31.12.2017 sekä 19.2.2018 annettuun tilintarkastuskertomukseen.

Esitämme yhtiökokoukselle, että tilinpäätös, jossa konsernin tuloslaskelma osoittaa voittoa 106 593 422,65 euroa ja emoyhtiön tuloslaskelma voittoa 98 259 985,85 euroa, vahvistetaan ja että emoyhtiön voittovarat käytetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Helsingissä 19. päivänä helmikuuta 2018

Antti Rantakangas       Krista Kiuru
Pia Björkbacka Eeva-Johanna Eloranta
Lasse Hautala Laura Huhtasaari
Timo Kalli        Kari Kulmala
Leila Kurki Kari Luoto
Veli-Matti Mattila Ville Niinistö
Carita Orlando Olli Rantanen
Eero Suutari Christel Tjeder
Tommi Toivola Sofia Vikman