Rahoittamamme yritykset menestyvät!

Asiakkaamme kasvavat ja kansainvälistyvät. Olemme ketterä erityisrahoittaja. Uudistumme rohkeasti.

Lue lisää

Positiivisen käänteen vuosi taloudessa

Suomalaiset yritykset onnistuivat vuonna 2017 solmimaan mittavia vientikauppoja, ja Finnveran rahoitus oli edesauttamassa kauppojen syntyä. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Finnveran toiminnan perusta. Vaikuttavuus toteutuu, kun yritykset saavuttavat toiminnassaan jotain sellaista, joka ei olisi ollut mahdollista ilman Finnveran rahoitusta.

Lue lisää toimitusjohtajan katsauksesta

Vuoden 2017 kohokohdat

Finnveran viennin rahoitus kasvoi voimakkaasti

Finnveran myöntämien vientitakuiden ja erityistakauksien määrä kasvoi lähes 80 % edellisvuodesta. Myös vientiluottojen määrä nousi merkittävästi.

Lue lisää

Rahoitusta kasvuun, kansainvälistymiseen ja omistajanvaihdoksiin

Pk- ja midcap-yrityksille myönnetyn rahoituksen määrä laski hieman vuodesta 2016, mutta kasvavien, kansainvälistyvien ja muutoshakuisten yritysten osuus rahoituksesta kasvoi. Finnvera oli mukana rahoittamassa lähes 1 000:ta omistajanvaihdosta.

Lue lisää

Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys korkealla

Laajaan asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyystutkimukseen vastasi 1 950 tahoa. Asiakkaat ja sidosryhmät ovat erittäin tyytyväisiä Finnveran palveluihin, ja suositteluaste oli jopa yli 80.

Lue lisää

7,5 mrd. €

Finnvera myönsi vientitakuita ja erityistakauksia 7,5 miljardia euroa (4,2).

Lue lisää

963 milj. €

Pk- ja midcap-yrityksille myönnettiin rahoitusta yhteensä 963 miljoonaa euroa (1 040).

Lue lisää

9 100

Rahoituksellaan Finnvera oli mukana myötävaikuttamassa noin 9 100 työpaikan syntymiseen.

Lue lisää

Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Tavoitteena on siirtää rahoituksen painopistettä kasvaviin, kansainvälistyviin, muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistusten vaihdoksiin aloittavien yritysten ohella. Vuotta 2017 leimasi viennin rahoituksen kysynnän voimakas kasvu.

Voimaan tulleet vientitakuut toimialoittain 2017

  Varustamot Tietoliikenne Voimantuotanto Metsäteollisuus Kaivos ja metalli Muut
Me 3676,3 1883,3 305,9 241,7 17,2 393,7

 

Myönnetty pk- ja midcap-rahoitus toimialoittain 2017

  Teollisuus Liike-elämän palvelut Kauppa ja kuluttajapalvelut Matkailu Maaseutuelinkeinot
Me 524,8 171,41 130,2 57,3 12,7

 

Finnveran viennin rahoituksessa voimaan tulleet vientitakuut keskittyivät vuonna 2017 varustamo-, tietoliikenne- ja voimantuotantoaloille. Pk- ja midcap-rahoituksessa suurimmat alat olivat teollisuus ja liike-elämän palvelut.

Lue lisää

Lue seuraavaksi

Vuosi 2017

Vuosi 2017 oli hyvien talousuutisten vuosi, ja suomalaisyritykset pääsivät kansainvälisen talouden nousuvauhtiin mukaan.

Lue lisää

Vastuullisuus

Yritysvastuu on erottamaton osa Finnveran jokapäiväistä toimintaa. Finnveran yritysvastuun neljä kattoteemaa ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, oman toiminnan vaikutukset, vastuullinen rahoittaminen sekä sidosryhmäyhteistyö.

Lue lisää

Tilinpäätös

Finnvera-konsernin vuoden 2017 tulos, 107 miljoonaa euroa (70), oli tavoitteidemme mukaisesti voitollinen.

Lue lisää